Freeband

Digital Age

Inderdaad, we leven in een digitaal tijdperk. Als je even snel om je heen kijkt kom je al snel tot de conclusie dat we omringd zijn door allerlei apparaten (TV, telefoon, radio, smartphone, tablet, computer, laptop en ga zo maar door..) die allemaal gericht zijn op communicatie. Via de televisie krijgen we het nieuws binnen en zien we allerlei programma’s gemaakt door mensen die een boodschap over willen brengen. Met de telefoon kunnen we persoonlijk met anderen over afstand communiceren en de radio zorgt ervoor dat het radio station haar nieuwsberichten en muzieknummers naar haar luisteraars ten gehore brengt.

 

De laatste groep – smartphones, tablets, laptops en computers – maakt echter gebruik van een iets ander medium om communicatie tot stand te brengen, namelijk het internet. Niet alleen is dit vanuit een technisch oogpunt (enigszins) anders dan de ‘oudere’ middelen maar het is vooral anders vanuit een sociaal communicatief oogpunt. Het internet stelt ons namelijk in staat om vrijwel onbegrensde hoeveelheden informatie te genereren, op te slaan en te verspreiden over de hele wereld. De ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben ervoor gezorgd dat het grootste deel van de wereldbevolking toegang heeft tot het internet via een smartphone, tablet of laptop. Dit betekent dat er dus ook veel meer gebruik wordt gemaakt van het internet als zijnde een communicatiemiddel.

 

Een mooi en recent voorbeeld is de ongekende groei van sociale media zoals Facebook, Twitter, Pinterest en Tumblr. Wereldwijd zijn er ruim 1,8 miljard mensen die regelmatig gebruik maken van een of andere vorm van sociale media. Allemaal heel interessant natuurlijk, maar wat hebben we nou eigenlijk aan die informatie? Kunnen we er iets mee of blijft het gewoon bij leuke weetjes?

Social, Digital & Mobile Around The World (January 2014) from We Are Social Singapore

Ons antwoord op die vraag is redelijk eenvoudig; we kunnen hier zeker wat mee! Het feit dat men communicatie via internet en sociale media als een gewoonte is gaan beschouwen betekent ook dat de sociale samenhang tussen individuen en groepen onderling sterk aan het veranderen is. De tijd dat je bij iemand thuis langs moest gaan om wat af te spreken lijkt definitief voorbij te zijn. Vandaag de dag gebeurt een heel groot deel van de communicatie tussen mensen via een digitaal platform.

 

Je mailtjes, whatsapp berichten, Tweets en Facebooks posts dienen allemaal als, zowel een vorm van communicatie, als een manier om sociale contacten te onderhouden. Het is natuurlijk niet zo dat er helemaal geen ‘menselijk’ contact meer is tussen individuen, maar we kunnen ook niet om het feit heen dat de digitale manier van communiceren op de een of andere manier blijft groeien.

En nu?

En dan nu nogmaals de vraag, wat hebben we hier nou aan? De een zegt dat het een kwestie van evolutie is en dat de digitale manier van communicatie nou eenmaal de volgende stap is in onze ontwikkeling terwijl de ander vasthoudt aan oude principes en vindt dat men ‘socialer’ moet worden door minder technologie te gebruiken in het dagelijkse leven.

 

34483-1Wij zijn van mening dat een combinatie van de twee tot een plausibele mogelijke toekomst zou kunnen leiden. Onderzoeker, drummer, leidinggevende bij XEROX, wetenschapper en nerd Mark Weiser (helaas overleden in 1999) schreef in 1988 een doctoraat dat tot op de dag van vandaag nog door menig hoogleraar en professor wordt geciteerd vanwege de hoge relevantie zo’n 25 jaar later. In zijn paper genaamd The Computer for the 21st Century spreekt Weiser over een term genaamd Calm Technology.

 

Weiser voorspelde zo’n 25 jaar geleden dat de meest diepgaande en zinnige technologieën diegene zijn die in de achtergrond verdwijnen. Ze worden dusdanig verwerkt in het dagelijks leven van de mens dat deze er niet meer van te onderscheiden zijn. Om een lang verhaal kort te maken betekent dit dat bepaalde technologieën dusdanig onderdeel zijn van ons bestaan dat we ze op een gegeven moment niet meer als een vorm van technologie gaan zien maar daadwerkelijk als onderdeel van ons dagelijks leven.

 

De trends die wij de afgelopen jaren hebben gevolgd in de wereld van internet en digitale communicatie wijzen erop dat we – zoals Weiser al voorspelde – een tijdperk inluiden waarin digitale communicatie in een zogenaamde ‘kalme technologie’ aan het veranderen is. Momenteel gebruiken we nog smartphones, tablets en laptops om via sociale media met elkaar in contact te komen, maar wellicht dat in de nabije toekomst deze apparaten overbodig worden. Wie weet is over een jaartje of 10 a 20 ons hele huis zo ontworpen dat we met alles en iedereen kunnen communiceren zonder aparte apparaten te hoeven gebruiken. Wat zou jij ervan vinden als jouw lamp niet alleen licht zou geven maar tevens het nieuws zou laten zien en je vrienden kan notificeren voor een avondje stappen?